• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
MULTIBANK INDEX ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG

 

KHOÁN FRANKFURT

Trong một phát biểu thay mặt Hội đồng quản trị, ông Naser Taher, Chủ tịch của MultiBank Exchange Group, cho biết:

"Chúng tôi tự hào thông báo rằng MultiBank Index đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt vào tháng 7 năm 2017. MultiBank Index là một chỉ số chiến lược căn bản có tính hệ thống, thu hút sự lựa chọn của các hợp đồng ngoại hối khác nhau hoặc các công cụ phái sinh tương đương sử dụng thuật toán FinTech mới nhất phù hợp với nhu cầu của khách hàng trung thành của chúng tôi bằng cách cung cấp các thị trường đầu tư đơn giản, công bằng, minh bạch và thanh khoản cao. Chúng tôi tự hào được liên kết với Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt, một trong những trung tâm giao dịch lớn nhất thế giới về chứng khoán và là thị trường chứng khoán lớn thứ 10 trên thế giới theo vốn hóa thị trường, sở hữu và điều hành bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Đức. Sự mở rộng của Tập đoàn MultiBank Exchange ở Đức chỉ là bước khởi đầu cho sự mở rộng của chúng tôi tại Châu Âu, và bộ phận Quản lý Tài sản của chúng tôi hiện đang trong quá trình mua một tổ chức được quy định BaFin ở Frankfurt. Chúng tôi mong muốn trở thành một trong những đối tác quan trọng của thị trường tài chính DACH (Đức, Áo, Thụy Sĩ) và chúng tôi tin tưởng vào thành công lâu dài của mình trong thị trường quan trọng bậc nhất này