• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

MEX Mobile Trader

Giao dịch với các sản phẩm tài chính đa dạng của Multibank trên nền tảng MEX Mobile Trader.

Tải ứng dụng của chúng tôi để truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào thị trường forex. Người dùng sẽ có khả năng truy cập và giao dịch với toàn bộ những sản phẩm tài chính của chúng tôi, từ forex, đến các kim loại, các loại hàng hóa và các chỉ số đến chứng khoán và cryptocurrencies.

MEX Mobile Trader là một nền tảng giao dịch dễ dàng sử dụng cung cấp tỷ lệ chênh lệch không thể đánh bại từ 0 điểm và mang đến khả năng khớp lệnh nhanh chóng và ổn định.

Tải MEX Mobile Trader