• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

MultiBank cung cấp kết nối giao dịch trực tiếp từ khách hàng đến các ngân hàng và sở giao dịch thông qua những nền tảng giao dịch tân tiến.

Mở tài khoản giao dịch thông qua một trong những công ty được ủy quyền để thực hiện giao dịch Forex, Kim loại quý và CFDs.

 

 

MỞ TÀI KHOẢN NHƯ THẾ NÀO

  • Xin chọn công ty bạn muốn giao dịch.
  • Xin chọn nền tảng bạn muốn giao dịch.
  • Xin điền vào mẫu đơn bên dưới và nhấp vào gửi. Để đảm bảo rằng tài khoản của bạn được mở ra nhanh chóng và thành công, vui lòng điền các thông tin một cách chính xác. Chúng tôi sẽ tạo tài khoản và gửi email cho bạn liên kết để tải về nền tảng giao dịch cùng với tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn.
  • Ngay khi bạn nhận được thông tin tài khoản, xin nhấp tại đâyđể nạp tiền

Section 1 : Thông tin khách hàng

Section 2: Điều Kiện Giao Dịch

Section 3: Khai Báo

* Tôi chứng thực và chứng nhận những điều dưới đây

Tôi cam kết rằng những thông tin mà tôi cung cấp < span>MEX Australia là hoàn chỉnh và chính xác .
Tôi ủy quyền < span>MEX Australia kiểm chứng bất kỳ hoặc toàn bộ thông tin tôi đã cung cấp .

*

Tôi chấp nhận những điều khoản tôi được nhận, đọc và hiểu những vấn đề được đề cập < span>MEX Australia Thư Tài Khoản Khách Hàng và Thỏa Thuận Khách Hàng . Tôi xác nhận rằng tôi chấp nhận những điều khoản và điều kiện được nêu ra .

Tôi chấp nhận những điều khoản tôi được nhận, đọc, hiểu và đồng ý the < span>MEX Australia Risk Disclosure Statement .

Vui lòng cập nhật ID của bạn:

Proof of Address (Utility Bill, Bank Statement, etc.):

NGÀY: 2018/06/21

*

请输入下面的验证码

大通金融验证码