• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

An toàn quỹ và các quy định

  • Tại MultiBank an toàn tiền nạp được tập trung tuyết đối. Các doanh nghiệp của chúng tôi được điều hành toàn cầu (  ASIC, FCS ), dựa trên những chính sách gồm những nghĩa vụ và luật lệ nghiêm ngặt, cung cấp độ an toàn cao nhất cho tiền nạp của khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm rằng tiền ký quỹ được đảm bảo an toàn cao với những yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt được đưa ra.
 
 
  • MultiBank được thành lập năm 2006 với nhiều ghi nhận xuất sắc và chấp hành nghiêm chỉnh của các cơ quan điều hành toàn cầu
  • Multibank FX International của BVI được điều hành bởi Financial Services Commission của BVI với giấy chứng nhận số SIBA/L/14/1068
  • MEX Clearing Limited của UAE được cấp giấy chứng nhận và điều hành bởi Ras Al Khaimeh government với giấy chứng nhận số IC/2993/10
 
 
  • MultiBank duy trì quỹ thanh khoản lên đến 322 triệu Đô
  • Giao dịch tín dụng, phương tiện thanh toán và tài khoản custodial tối đa hóa Net Open Position tài khoản giao dịch của khách hàng và như vậy tăng độ an toàn của tiền nạp.
  • Dựa trên những quy định về tài sản của khách hàng, được đặt ra từ ban điều hành, tiền ký quỹ của khách hàng được chia thành tài khoản độc lập tại những ngân hàng các cấp hàng đầu thế giới
  • Dựa trên các nguyên tắc tăng cường tính minh bạch, MultiBank Group thường cung cấp báo cáo tài chính đến các ban điều hành và duy trì yêu cầu mức vốn tối thiểu