• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo

Chỉ Số

Chỉ số CFD là một hợp đồng cho phép bạn giao dịch các chỉ số chứng khoán toàn cầu như các chỉ số nổi tiếng thế giới US Wall Street 30, NASDAQ và chỉ số Dax German.

Chỉ số CFDs hoạt động giống như CFDs thông thường của bạn, cụ thể là phản ánh dao động giá của tương lai được trích dẫn trong hối đoái. Sự dao động giá của chỉ số CFD theo dõi chuyển động của tương lai liên quan, và sự khác biệt giữa giá trị hiện tại và giá trị của nó trong tương lai sẽ được trao đổi vào tài khoản của bạn dưới dạng biên độ biến thiên.

 
 
 
  • 01Phí hoa hồng cạnh tranh
  • 02Yêu cầu tiền bảo chứng thấp
  • 03Chênh lệch giá thấp
  • 04Giao dịch hơn 72 chỉ số trên thế giới
 

Tham khảo chênh lệch giá các chỉ số CFD, các quy mô hợp đồng, tiền bảo chứng, giờ giao dịch

 

*Mọi CFDs chỉ số có giá trị theo yêu cầu