• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

Trở thành một phần của Thị Trường với Nền Tảng Multibank Exchange

  • New Exchange tối tân được xem là hệ thống giao dịch mạnh hình thành nên kỷ nguyên mới trong giao dịch trực tuyến
  • Ngân hàng, sàn giao dịch và ECN được kết hợp và tổng hợp thành công cụ để cung cấp giá mua/bán tốt nhất, chính sách giá minh bạch và tốc độ khớp lệnh nhanh chóng trong FX, CFDS và Options kết nối trực tiếp với thị trường thông qua nền tảng Multibank Exchange