• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo

Giao Dịch Forex Multibank

MultiBank cung cấp hơn 55 cặp tiền tệ. Nền tảng giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp kết nối trực tiếp đến nguồn thanh khoản của ngân hàng hàng đầu với khả năng khớp lệnh nhanh chóng.

 

 
 

Forex là gì ?

Ngoại Hối (Forex) là thị trường lớn nhất trên thế giới với hơn 5,3 nghìn tỷ $ trong giao dịch hàng ngày. Đây là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản cao nhất trên thế giới.

Mỗi giao dịch trong Forex bao gồm hai hướng khác nhau: mua loại tiền tệ này và bán tiền tệ khác. Hai loại tiền tệ được giao dịch cùng nằm trong một cặp tiền tệ.

Lợi thế của giao dịch Forex với MultiBank

 • Kết nối với thị trường thanh khoản tốt nhất trên thế giới
 • Khớp lệnh nhanh theo Nano giây và ổn định suốt 24 giờ
 • Phí chênh lệch thấp từ 0 pip cho các cặp tiền tệ chính
 • Instant order hoặc market order
 • Đòn bẩu lên đến 500:1
 • Hơn 500 cặp tiền tệ
 • 5 cấp bậc thị trường chuyên sâu
 • Không hạn chế EA và Scalping
 • Đảm bảo không trượt giá và không báo giá lại
 • Những nền tảng giao dịch đạt giải thưởng
 • Miễn phí tài khoản VPS, MAM và PAMM
 • Nền tảng giao dịch trên điện thoại
 

Vui lòng xem chi tiết sản phẩm Forex bên dưới

ECN PRO PLATFORM SPREADS

Cặp tiền tệ Spread(floating)
EUR/USD 0.1
USD/JPY 0.2
AUD/USD 0.2
GBP/USD 0.3
USD/CHF 0.3
USD/CAD 0.3
NZD/USD 0.3
EUR/JPY 0.3
EUR/CHF 0.4
EUR/GBP 0.4
GBP/JPY 0.6
AUD/JPY 0.6
CAD/JPY 0.6
EUR/AUD 0.7
AUD/CHF 0.8
CAD/CHF 0.9
NZD/JPY 0.9
AUD/CAD 1
CHF/JPY 1
AUD/NZD 1.1
NZD/CAD 1.1
NZD/CHF 1.1
EUR/NZD 1.3
GBP/AUD 1.4
GBP/CAD 1.5
GBP/CHF 1.5
GBP/NZD 2.2
XAG/USD 3
XAU/USD 9
*Under normal market conditions.

MultiBank Pro MT4PLATFORM SPREADS

Cặp tiền tệ Spread(Floating)
IB
EUR/USD 0.5
USD/JPY 0.7
AUD/USD 0.7
GBP/USD 0.8
USD/CHF 0.8
USD/CAD 0.8
NZD/USD 0.8
EUR/JPY 0.8
EUR/CHF 0.9
EUR/GBP 0.9
GBP/JPY 1.1
AUD/JPY 1.1
CAD/JPY 1.1
EUR/AUD 1.2
AUD/CHF 1.3
CAD/CHF 1.4
NZD/JPY 1.4
AUD/CAD 1.5
CHF/JPY 1.5
AUD/NZD 1.6
NZD/CAD 1.6
NZD/CHF 1.6
EUR/NZD 1.8
GBP/AUD 1.9
GBP/CAD 2
GBP/CHF 2
GBP/NZD 2.7
XAG/USD 4
XAU/USD 15
*Under normal market conditions.

Maximus MT4 PLATFORM SPREADS

Cặp tiền tệ Spread(Fixed)
EUR/USD 1.4
USD/JPY 1.5
AUD/USD 1.5
GBP/USD 1.6
USD/CHF 1.6
USD/CAD 1.6
NZD/USD 1.6
EUR/JPY 1.6
EUR/CHF 1.7
EUR/GBP 1.7
GBP/JPY 1.9
AUD/JPY 1.9
CAD/JPY 1.9
EUR/AUD 2
AUD/CHF 2.1
CAD/CHF 2.2
NZD/JPY 2.2
AUD/CAD 2.3
CHF/JPY 2.3
AUD/NZD 2.4
NZD/CAD 2.4
NZD/CHF 2.4
EUR/NZD 2.6
GBP/AUD 2.7
GBP/CAD 2.8
GBP/CHF 2.8
GBP/NZD 3.5
XAG/USD 5
XAU/USD 25
*Under normal market conditions.