• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo

Kim loại

Kết nối toàn cầu với nhà phân phối, sản xuất, người tiêu dùng và những nhà đầu cơ kim loại quý, MultiBank mang đến kinh nghiệm sâu rộng cho khách hàng. Những nhà giao dịch kim loại quý sẽ được cung cấp phí chênh lệch thấp, khớp lệnh ngay lập tức, theo dõi lệnh đặt, quản lý tài khoản và phân tích thị trường chuyên sâu đầu tiên về vàng, nhiều lợi ích khác.

 

 

 
 

Điểm Mạnh của Giao Dịch Kim Loại Quý tại MultiBank

  • Phí chênh lệch thắt chặt trung bình 25 cents với vàng
  • Đòn bẩy lên đến 1:250
  • Khớp lệnh nhanh và ổn định 24 giờ
  • Giao dịch 24 giờ từ 5 giờ chiều EST chủ nhật đến 5 giờ chiều EST thứ bảy
  • Thị trường biến động cho thấy nhiều cơ hội giao dịch khi thị trường lên xuống
  • Là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp thị trường chuyên sâu về vàng thỏi
 

Vui lòng xem chi tiết về sản phẩm Kim loại theo bảng dưới đây

Phí chên lệch trên nền tảng ECN Pro MT4

Cặp tiền tệ Spread(Floating)
XAG/USD 3
XAU/USD 9
*Under normal market conditions.

MultiBank Pro MT4Phí chên lệch trên nền tảng

Cặp tiền tệ Spread(Floating)
XAG/USD 4
XAU/USD 15
*Under normal market conditions.

Maximus MT4Phí chên lệch trên nền tảng

Cặp tiền tệ Spread(Fixed)
XAG/USD 5
XAU/USD 25
*Under normal market conditions.