大通金融外汇交易平台
 • UK:+44 20 3670 9795HK:+852 5808 0589 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

Bonus mở tài khoản 15% đặc biệt

Các điều khoản và điều kiện

1. Áp dụng cho nền tảng MultiBank

2. Bonus có thể dung để giao dịch và được sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản

3. Bonus có thể được rút ở mức $1,000 cho mỗi giao dịch 200 lot

4. Tài khoản này là tài khoản không-hoàn-phí

5. Bonus tối đa cho mỗi khách hang là $30,000

6. Các thao tác giao dịch chuyển giá bị nghiêm cấm trên hệ thống, và công ty bảo lưu quyền chỉnh sửa các lệnh giao dịch.

7. Scalping chỉ được cho phép theo chính sách scalping của công ty

 
 

Top Up Bonus

1. Bonus này dành cho nạp tiền thêm sau lần nạp đầu

2. Bonus này có thể giao dịch và có thời hạn sử dụng trong 3 tháng

3. Bonus có thể rút ngay khi đạt đủ chỉ tiêu về lot (khối lượng giao dịch)

4. Bonus này không tạo ra hoa hồng cho IB

5. Không được sử dụng Arbitrage trading manipulation (giao dịch chuyển giá), nếu không MultiBank được quyền chỉnh sửa lại giao dịch

6. Đươc áp dụng trên tất cả các nền tảng và công ty giao dịch của MultiBank Group (ngoại trừ nền tảng ECN)

Điều Khoản và Điều Kiện

 
 

Super 100% Bonus

1. Bonus này không thể giao dịch. Có thời hạn sử dụng trong vòng 3 tháng

2. Bonus này không được rút. Bonus tối đa nhận được là $5,000

3. Bonus này không được kết hợp với các chương trình bonus khác

4. Đòn bẩy tối đa khi nhận bonus này là 300:1

5. Đươc áp dụng trên tất cả các nền tảng và công ty giao dịch của MultiBank Group (ngoại trừ nền tảng ECN)

6. Không được sử dụng Arbitrage trading manipulation (giao dịch chuyển giá), nếu không MultiBank được quyền chỉnh sửa lại giao dịch

Điều Khoản và Điều Kiện

 

   Refer a Friend Bonus

Referral Initial Deposit Referrer One-Time Payment Referral One-Time Payment Target lots RT to be achieved by Referral
USD 1,000 - USD 2,000 USD 100 USD 100 25
USD 2,000 - USD 5,000 USD 200 USD 200 50
USD 5,000 - USD 10,000 USD 300 USD 300 75
Above USD 10,000 USD 400 USD 400 100
 • Bạn sẽ được chi trả cho “Giới thiệu đạt chuẩn”
 • Tiền ký quỹ ban đầu tối thiểu tương đương $1,000
 • Hạn sử dụng trong vòng 3 tháng
 • Những người tham gia đạt chuẩn của MEX Exchange hoặc MEX Markets sẽ được chi trả theo cơ cấu như trên
 • Tài khoản phải được mở, hoạt động và không phải chịu bất kỳ tranh chấp hoặc mặc định vào ngày chốt bonus
 • Số lượng tối đa của các giới thiệu đạt chuẩn bạn sẽ được trả tiền là tám (8) mỗi năm
 • Bạn sẽ được chi trả một (1) lần trên mỗi “Qualified Referral” (giới thiệu đạt chuẩn). Các tài khoản chung đều được xem là một (1) giới thiệu
 • Số tiền thanh toán được xác định bởi các khoản ký quỹ đầu tiên và không tính các khoản ký quỹ tiếp theo
 • Phương thức thanh toán bằng cách chuyển vào tài khoản giao dịch MEX của bạn. Không sử dụng các phương thức thanh toán khác
 • Việc thanh toán cho người giới thiệu và người được giới thiệu phụ thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu tối thiểu được nêu trong đây
 • Chương trình này là không được chuyển giao, và chỉ có thể được kết hợp với bonus mở tài khoản (MEX Open Account bonus) và không được áp dụng với chương trình ưu đãi khác
 • MEX có quyền quyết định từ chối, hủy bỏ, hoặc truy thu lại những khoản thanh toán do nhầm lẫn hay phát hiện giới thiệu thực hiện không đúng hoặc có bất kỳ hành vi gian lận nào
 • Tất cả các khoản chi trả đều tính bằng USD (đô la Mỹ). Nếu khách hàng có tài khoản mà ngoại tệ tương đương với tài khoản giao dịch thì khách hàng sẽ nhận được bonus bằng USD
 • Các tài khoản giới thiệu được xác định là giới thiệu đạt chuẩn theo các Điều khoản và Điều kiện trước khi được liên kết bởi MEX với bất kỳ công ty hay cá nhân nào đang hoạt động của bất kỳ IB nào của MEX

200 Bonus

1. Mỗi khách hàng mới của MEX GROUP chỉ được nhận No Deposit Bonus (cộng thưởn không cần ký quỹ) chỉ một lần. Bonus này không kết hợp với các bonus khác.

2. Lợi nhuận được phép rút khi các tài khoản được xác minh hoàn toàn. Khách hàng phải chấp nhận mất toàn bộ bonus + 40% bonus khi rút tiền từ tài khoản giao dịch.

3. Phần bonus không cần ký quỹ có thể bị thu hồi sau khi thực hiện các giao dịch mua bán với tổng khối lượng tương đương với 20 lots MT4 chuẩn, trong đó X là tổng số tiền bonus nhận được (tất cả các khoản bonus đạt được đã tính vào tài khoản, bao gồm cả hủy bỏ hoặc thua lỗ) Bonus được rút về phải được ghi có trên tài khoản của bạn ngay tại thời điểm lệnh rút đang được xem xét. Công ty có quyền từ chối lệnh rút mà không cần giải thích lý do.

4. Lợi nhuận thu được từ bonus không cần ký quỹ được phép rút chỉ trong trường hợp khách hàng đã giao dịch 20 lots chuẩn hoặc vượt quá 40% bonus. Lợi nhuận bất kỳ từ khoản vượt 40% đều có thể rút.

5. Công ty có quyền hủy bỏ Bonus không cần ký quỹ mà không cần thông báo trước, vì vậy công ty không khuyến khích nhà đầu tư xem đây là khoản lợi nhuận trong chiến lược giao dịch. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào từ việc hủy bỏ bonus, bao gồm cả việc stop-out (ngăn chặn tự động) vì bonus hoàn toàn thuộc sở hữu của công ty cho đến khi số lượng lots giao dịch đạt đủ theo quy định tại khoản 3 của Hiệp định này. *

6. Đòn bẩy tối đa cho khách hàng nhận được Bonus không cần ký quỹ là 1:500.

7. Mức stop-out cho các tài khoản này là 100%.

8. Bonus không cần ký quỹ không thể được dùng để giao dịch.

9. Có thời hạn sử dụng trong vòng 3 tháng.

10. Khách hàng phải đồng ý rằng trong trường hợp công ty nghi ngờ bất kỳ hành vi gian lận liên quan đến bonus, tất cả sau này có thể được tuyên bố vô hiệu và kết quả giao dịch có thể bị hủy bỏ.

11. Khách hàng đã nhận được Bonus không cần ký quỹ vào tài khoản giao dịch sẽ không được tham gia chương trình giảm phí (rebate-program).

12. Công ty có quyền sửa đổi hoặc điều chỉnh lại các điều khoản chiến dịch mà không cần thông báo trước

13. Chỉ áp dụng trên nền tảng Maximus với MEX Clearing Limited. Vui lòng tham khảo trang web hoặc các sản phẩm của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

×

Super 100% bonus:

Nếu khách hàng ký quỹ $1,000 vào một tài khoản đã áp dụng chương trình Super 100% bonus, sẽ có một khoản bonus 100% trên số tiền ký quỹ $1,000 được ghi có vào tài khoản, tăng gấp đôi số tiền ký quỹ của khách hàng.

1. Áp dụng cho tất cả khoản ký quỹ trên $500

2. Tối đa tiền bonus $5,000

3. Đòn bẩy lên đến 1:300

4. Chương trình 100% Super Bonus có thể được áp dụng cho một (1) tài khoản trên mỗi khách hàng và chỉ một địa chỉ IP. Trong trường hợp một khách hàng đã được áp dụng chương trình 100% Super Bonus cho một tài khoản đang giao dịch thì bất kỳ tài khoản nào khác cũng sẽ không được hưởng 100% Super Bonus.

5. 100% Super Bonus có thể được sử dụng để tăng đòn bẩy cho khách hàng, nhưng không thể bị thua lỗ. Trong trường hợp mức dư thực trên tài khoản giao dịch của khách hàng bằng hoặc dưới mức tiền bonus, thì tiền bonus sẽ được tự động trừ khỏi tài khoản. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất từ ​​việc Stop-out (ngăn chặn tự động) sau khi bonus bị trừ khỏi tài khoản theo các điều khoản và điều kiện.

6. Super 100% bonus chỉ dành cho mục đích giao dịch và không thể rút ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khách hàng chỉ có thể rút lợi nhuận, rebate (phần phí được giảm) và tiền ký quỹ

7. Bất kỳ lệnh rút từ tài khoản của khách hàng sẽ dẫn đến Super 100% bonus nhận được giảm tương ứng trên tỷ lệ 1:1. Áp dụng trên các lệnh rút lợi nhuận, debate và các khoản tiền kỳ quỹ.

Ví dụ: Nếu một khách hàng ký quỹ $500 vào tài khoản và đã nhận được 100% super bonus của $500. Nếu khách hàng rút $100 thì bonus cũng sẽ bị trừ một khoản tương ứng

8. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra từ việc Super 100% bonus bị trừ tương ứng với số tiền rút ra từ lệnh rút của khách hàng.

9. Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng một khách hàng đã lạm dụng các Điều khoản và Điều kiện của chương trình thưởng này để Hedging (bảo hiểm rủi ro) các lệnh giao dịch của mình trong nội bộ (sử dụng tài khoản giao dịch khác đang giao dịch tại Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng tài khoản giao dịch ở sàn khác) thì công ty có quyền toàn quyền quyết định mà không cần sự đồng ý của khách hàng, để bác bỏ 6 Quy định của Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) của Cộng hòa Mauritius. Mục 1 kinh doanh toàn cầu, giấy phép số C110008214| Công ty Reg. Số 094.286 / GBL khoản Super 100% bonus từ tài khoản giao dịch của khách hàng hoặc từ các tài khoản hedging (bảo hiểm rủi ro) thành công của khách hàng đó ngay lập tức.

10. Có thời hạn sử dụng trong vòng 3 tháng

×

Top Up Bonus

Số Tiền Nạp Số Bonus Nhận Số Lots
$50,000+ $2,800.00 1500
$40,000-$49,999 $2,000.00 1050
$30,000-$39,999 $1,300.00 700
$20,000-$29,999 $700.00 400
$10,000-$19,999 $280.00 150
$5,000-$9,999 $140.00 75
$2,000-$4,999 $70.00 40
×

array(9) { ["success"]=> bool(false) ["error"]=> NULL ["countries"]=> array(193) { [0]=> string(11) "Afghanistan" [1]=> string(7) "Albania" [2]=> string(7) "Algeria" [3]=> string(7) "Andorra" [4]=> string(6) "Angola" [5]=> string(19) "Antigua and Barbuda" [6]=> string(9) "Argentina" [7]=> string(7) "Armenia" [8]=> string(9) "Australia" [9]=> string(7) "Austria" [10]=> string(10) "Azerbaijan" [11]=> string(7) "Bahamas" [12]=> string(7) "Bahrain" [13]=> string(10) "Bangladesh" [14]=> string(8) "Barbados" [15]=> string(7) "Belarus" [16]=> string(7) "Belgium" [17]=> string(6) "Belize" [18]=> string(5) "Benin" [19]=> string(6) "Bhutan" [20]=> string(7) "Bolivia" [21]=> string(22) "Bosnia and Herzegovina" [22]=> string(8) "Botswana" [23]=> string(6) "Brazil" [24]=> string(6) "Brunei" [25]=> string(8) "Bulgaria" [26]=> string(12) "Burkina Faso" [27]=> string(7) "Burundi" [28]=> string(8) "Cambodia" [29]=> string(8) "Cameroon" [30]=> string(6) "Canada" [31]=> string(10) "Cape Verde" [32]=> string(24) "Central African Republic" [33]=> string(4) "Chad" [34]=> string(5) "Chile" [35]=> string(5) "China" [36]=> string(7) "Colombi" [37]=> string(7) "Comoros" [38]=> string(19) "Congo (Brazzaville)" [39]=> string(5) "Congo" [40]=> string(10) "Costa Rica" [41]=> string(13) "Cote d'Ivoire" [42]=> string(7) "Croatia" [43]=> string(4) "Cuba" [44]=> string(6) "Cyprus" [45]=> string(14) "Czech Republic" [46]=> string(7) "Denmark" [47]=> string(8) "Djibouti" [48]=> string(8) "Dominica" [49]=> string(18) "Dominican Republic" [50]=> string(24) "East Timor (Timor Timur)" [51]=> string(7) "Ecuador" [52]=> string(5) "Egypt" [53]=> string(11) "El Salvador" [54]=> string(17) "Equatorial Guinea" [55]=> string(7) "Eritrea" [56]=> string(7) "Estonia" [57]=> string(8) "Ethiopia" [58]=> string(4) "Fiji" [59]=> string(7) "Finland" [60]=> string(6) "France" [61]=> string(5) "Gabon" [62]=> string(11) "Gambia, The" [63]=> string(7) "Georgia" [64]=> string(7) "Germany" [65]=> string(5) "Ghana" [66]=> string(6) "Greece" [67]=> string(7) "Grenada" [68]=> string(9) "Guatemala" [69]=> string(6) "Guinea" [70]=> string(13) "Guinea-Bissau" [71]=> string(6) "Guyana" [72]=> string(5) "Haiti" [73]=> string(8) "Honduras" [74]=> string(7) "Hungary" [75]=> string(7) "Iceland" [76]=> string(5) "India" [77]=> string(9) "Indonesia" [78]=> string(4) "Iran" [79]=> string(4) "Iraq" [80]=> string(7) "Ireland" [81]=> string(6) "Israel" [82]=> string(5) "Italy" [83]=> string(7) "Jamaica" [84]=> string(5) "Japan" [85]=> string(6) "Jordan" [86]=> string(10) "Kazakhstan" [87]=> string(5) "Kenya" [88]=> string(8) "Kiribati" [89]=> string(12) "Korea, North" [90]=> string(7) "Lebanon" [91]=> string(12) "Korea, South" [92]=> string(6) "Kuwait" [93]=> string(10) "Kyrgyzstan" [94]=> string(4) "Laos" [95]=> string(6) "Latvia" [96]=> string(7) "Lesotho" [97]=> string(7) "Liberia" [98]=> string(5) "Libya" [99]=> string(13) "Liechtenstein" [100]=> string(9) "Lithuania" [101]=> string(10) "Luxembourg" [102]=> string(9) "Macedonia" [103]=> string(10) "Madagascar" [104]=> string(6) "Malawi" [105]=> string(8) "Malaysia" [106]=> string(8) "Maldives" [107]=> string(4) "Mali" [108]=> string(5) "Malta" [109]=> string(16) "Marshall Islands" [110]=> string(10) "Mauritania" [111]=> string(9) "Mauritius" [112]=> string(6) "Mexico" [113]=> string(10) "Micronesia" [114]=> string(7) "Moldova" [115]=> string(6) "Monaco" [116]=> string(8) "Mongolia" [117]=> string(7) "Morocco" [118]=> string(10) "Mozambique" [119]=> string(7) "Myanmar" [120]=> string(7) "Namibia" [121]=> string(5) "Nauru" [122]=> string(5) "Nepal" [123]=> string(11) "Netherlands" [124]=> string(11) "New Zealand" [125]=> string(9) "Nicaragua" [126]=> string(5) "Niger" [127]=> string(7) "Nigeria" [128]=> string(6) "Norway" [129]=> string(4) "Oman" [130]=> string(8) "Pakistan" [131]=> string(5) "Palau" [132]=> string(6) "Panama" [133]=> string(16) "Papua New Guinea" [134]=> string(8) "Paraguay" [135]=> string(4) "Peru" [136]=> string(11) "Philippines" [137]=> string(6) "Poland" [138]=> string(8) "Portugal" [139]=> string(5) "Qatar" [140]=> string(7) "Romania" [141]=> string(6) "Russia" [142]=> string(6) "Rwanda" [143]=> string(21) "Saint Kitts and Nevis" [144]=> string(11) "Saint Lucia" [145]=> string(13) "Saint Vincent" [146]=> string(5) "Samoa" [147]=> string(10) "San Marino" [148]=> string(21) "Sao Tome and Principe" [149]=> string(12) "Saudi Arabia" [150]=> string(7) "Senegal" [151]=> string(21) "Serbia and Montenegro" [152]=> string(10) "Seychelles" [153]=> string(12) "Sierra Leone" [154]=> string(9) "Singapore" [155]=> string(8) "Slovakia" [156]=> string(8) "Slovenia" [157]=> string(15) "Solomon Islands" [158]=> string(7) "Somalia" [159]=> string(12) "South Africa" [160]=> string(5) "Spain" [161]=> string(9) "Sri Lanka" [162]=> string(5) "Sudan" [163]=> string(8) "Suriname" [164]=> string(9) "Swaziland" [165]=> string(6) "Sweden" [166]=> string(11) "Switzerland" [167]=> string(5) "Syria" [168]=> string(6) "Taiwan" [169]=> string(10) "Tajikistan" [170]=> string(8) "Tanzania" [171]=> string(8) "Thailand" [172]=> string(4) "Togo" [173]=> string(5) "Tonga" [174]=> string(19) "Trinidad and Tobago" [175]=> string(7) "Tunisia" [176]=> string(6) "Turkey" [177]=> string(12) "Turkmenistan" [178]=> string(6) "Tuvalu" [179]=> string(6) "Uganda" [180]=> string(7) "Ukraine" [181]=> string(20) "United Arab Emirates" [182]=> string(14) "United Kingdom" [183]=> string(13) "United States" [184]=> string(7) "Uruguay" [185]=> string(10) "Uzbekistan" [186]=> string(7) "Vanuatu" [187]=> string(12) "Vatican City" [188]=> string(9) "Venezuela" [189]=> string(7) "Vietnam" [190]=> string(5) "Yemen" [191]=> string(6) "Zambia" [192]=> string(8) "Zimbabwe" } ["language"]=> array(7) { [1]=> string(7) "English" [2]=> string(14) "Русский" [3]=> string(8) "Español" [4]=> string(14) "العربية" [5]=> string(8) "Francais" [6]=> string(9) "日本话" [7]=> string(6) "中文" } ["sendto"]=> array(2) { [1]=> string(13) "IB Department" [2]=> string(16) "Customer Service" } ["videoconference"]=> array(4) { [1]=> string(18) "Introducing Broker" [2]=> string(11) "White Label" [3]=> string(15) "Senior Partners" [4]=> string(16) "Franchise Scheme" } ["subject"]=> array(6) { [1]=> string(15) "Technical Issue" [2]=> string(14) "Platform Issue" [3]=> string(11) "Trade Issue" [4]=> string(13) "Deposit Issue" [5]=> string(14) "Withdraw Issue" [6]=> string(5) "Other" } ["data"]=> NULL ["needsmscode"]=> bool(false) }