• UK:+44 20 3670 9795 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

Bonus mở tài khoản 15% đặc biệt

Điều khoản và điều kiện

1. Bonus áp dụng cho cả hai nền tảng MultiBank & ECN Pro

2. Bonus chỉ áp dụng cho MEX Australia và MEX Clearing Limited

3. Bonus có thể được dung để giao dịch và có thời hạn 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản

4. Bonus có thể rút được khi giao dịch đạt mức $100 trên mỗi 20 lot giao dịch

5. Chỉ có các giao dịch với sản phẩm FX, XAU, XAG and Oil CFD được tính là khối lượng để hưởng bonus

6. Đây là loại tài khoản không được hoàn phí.

7. Khách hàng phải nạp tiền ký quỹ ban đầu là $1000 để nhận được bonus mở tài khoản 15% này. Đối với các khoản nạp thêm sẽ không qui định số tiền tối thiểu.

8. Số tiền bonus tối đa cho mỗi khách hàng là $30.000

9. Các thao tác giao dịch chuyển giá bị nghiêm cấm trên hệ thống, và công ty bảo lưu quyền chỉnh sửa các lệnh giao dịch.

10. Scalping chỉ được cho phép theo chính sách scalping của công ty

 
 

Bonus chào mừng IB

Nhà môi giới giới thiệu (IB) có thể nhận được $2000 bonus chào mừng IB khi đạt được các điều kiện sau đây :

1. Tổng số tiền phải hơn $50,000 trong vòng 3 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2018

2. Tổng tiền vào chỉ được tính dựa trên những khách hàng mới được giới thiệu bởi IB

3. Các khách hàng phải đạt được tổng khối lượng giao dịch là 50 lot chuẩn trong vòng 3 tháng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2018

4. Chỉ có các giao dịch sản phẩm FX, XAU, XAG and Oil CFD được tính là các giao dịch để hưởng bonus

5. Các giao dịch Scalping không được tính

6. Chương trình bonus chào mừng IB này không được kết hợp với các bonus IB khác

 
 

Bonus mở tài khoản mới

1. Bonus có thể được dung để giao dịch và có thời hạn 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản

2. Bonus có thể được rút khi giao dịch đủ số lot chuẩn. Vui lòng nhấp vào đây để xem yêu cầu về số lot giao dịch để rút bonus

3. Chỉ có các giao dịch sản phẩm FX, XAU, XAG and Oil CFD được tính là các giao dịch để hưởng bonus

4. Tài khoản sử dụng bonus này là loại tài khoản không được hoàn phí.

5. Bonus được áp dụng cho tất cả các nền tảng và các công ty giao dịch của MultiBank Exchange Group

6. MultiBank không cho phép các thao tác giao dịch chuyển giá, và công ty bảo lưu quyền chỉnh sửa các lệnh giao dịch

7. Chương trình bonus này không được kết hợp với các chương trình bonus khác

 
 

Bonus nạp thêm

1. Bonus có thể được dung để giao dịch và có thời hạn 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản

2. Bonus chỉ được áp dụng cho các khoản tiền nạp thêm (Top Ups), và không được áp dụng cho lần nạp tiền đầu tiên.

3. Bonus có thể được rút khi giao dịch đủ số lot chuẩn. Vui lòng nhấp vào đây để xem yêu cầu về số lot giao dịch để rút bonus

4. Chỉ có các giao dịch sản phẩm FX, XAU, XAG and Oil CFD được tính là các giao dịch để hưởng bonus

5. MultiBank không cho phép các thao tác giao dịch chuyển giá, và công ty bảo lưu quyền chỉnh sửa các lệnh giao dịch

6. Bonus được áp dụng cho tất cả các nền tảng và các công ty giao dịch của MultiBank Exchange Group (ngoại trừ nền tảng ECN Pro)

 
 

100% Super Bonus

1. Bonus này không thể giao dịch. Có thời hạn sử dụng trong vòng 3 tháng

2. Bonus này không được rút. Bonus tối đa nhận được là $5,000

3. Bonus này không được kết hợp với các chương trình bonus khác

4. Chỉ có các giao dịch sản phẩm FX, XAU, XAG and Oil CFD được tính là các giao dịch để hưởng bonus

5. Đòn bẩy tối đa khi nhận bonus này là 1:300

6. MultiBank không cho phép các thao tác giao dịch chuyển giá, và công ty bảo lưu quyền chỉnh sửa các lệnh giao dịch

7. Bonus được áp dụng cho tất cả các nền tảng và các công ty giao dịch của MultiBank Exchange Group (ngoại trừ nền tảng ECN Pro)

Điều khoản & Điều kiện

 

 

Điều khoản & Điều kiện

Nếu khách hàng ký quỹ $1,000 vào một tài khoản đã áp dụng chương trình 100% Super bonus, sẽ có một khoản bonus 100% trên số tiền ký quỹ $1,000 được ghi có vào tài khoản, tăng gấp đôi số tiền ký quỹ của khách hàng.

1. Áp dụng cho tất cả khoản ký quỹ trên $500

2. Tiền bonus tối đa là $5,000

3. Đòn bẩy lên đến 1:300

4. Chương trình 100% Super Bonus có thể được áp dụng cho một (1) tài khoản trên mỗi khách hàng và chỉ một địa chỉ IP. Trong trường hợp một khách hàng đã được áp dụng chương trình 100% Super Bonus cho một tài khoản đang giao dịch thì bất kỳ tài khoản nào khác cũng sẽ không được hưởng 100% Super Bonus.

5. 100% Super Bonus có thể được sử dụng để tăng đòn bẩy cho khách hàng, nhưng không thể bị thua lỗ. Trong trường hợp mức dư thực trên tài khoản giao dịch của khách hàng bằng hoặc dưới mức tiền bonus, thì tiền bonus sẽ được tự động trừ khỏi tài khoản. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất từ việc Stop-out (ngăn chặn tự động) sau khi bonus bị trừ khỏi tài khoản theo các điều khoản và điều kiện.

6. Super 100% bonus chỉ dành cho mục đích giao dịch và không thể rút ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khách hàng chỉ có thể rút lợi nhuận, rebate (phần phí được giảm) và tiền ký quỹ

7. Bất kỳ lệnh rút từ tài khoản của khách hàng sẽ dẫn đến 100% Super bonus nhận được giảm tương ứng trên tỷ lệ 1:1. Áp dụng trên các lệnh rút lợi nhuận, rebate và các khoản tiền kỳ quỹ.

8. Ví dụ: Nếu một khách hàng ký quỹ $500 vào tài khoản và đã nhận được 100% super bonus của $500. Nếu khách hàng rút $100 thì bonus cũng sẽ bị trừ một khoản tương ứng

9. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra từ việc 100% Super bonus bị trừ tương ứng với số tiền rút ra từ lệnh rút của khách hàng.

10. Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng một khách hàng đã lạm dụng các Điều khoản và Điều kiện của chương trình thưởng này để Hedging (bảo hiểm rủi ro) các lệnh giao dịch của mình trong nội bộ (sử dụng tài khoản giao dịch khác đang giao dịch tại Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng tài khoản giao dịch ở sàn khác) thì công ty có quyền toàn quyền quyết định mà không cần sự đồng ý của khách hàng hủy bỏ 100% Super bonus từ tài khoản giao dịch của khách hàng hoặc các khoản lợi nhuận từ các tài khoản hedging (bảo hiểm rủi ro) của khách hàng đó ngay lập tức.

11. Ví dụ: Nếu khách hàng ký quỹ $1,000 vào một tài khoản đã áp dụng chương trình 100% Super bonus, sẽ có một khoản bonus 100% trên số tiền ký quỹ $1,000 được ghi có vào tài khoản, tăng gấp đôi số tiền ký quỹ của khách hàng

12. Bonus có thời hạn sử dụng trong vòng 3 tháng

×

Bonus nạp thêm

Số tiền ký quỹ Bonus nạp thêm Số lot quy định
$50,000+ $2,800.00 1500
$40,000-$49,999 $2,000.00 1050
$30,000-$39,999 $1,300.00 700
$20,000-$29,999 $700.00 400
$10,000-$19,999 $280.00 150
$5,000-$9,999 $140.00 75
$2,000-$4,999 $70.00 40
×

Bonus mở tài khoản mới

Số tiền ký quỹ Bonus mở tài khoản mới Số lot quy định
$50,000+ $4,000 2100.00
$40,000-$49,999 $2,800 1500.00
$30,000-$39,999 $1,800 900.00
$20,000-$29,999 $1,000 350.00
$10,000-$19,999 $400 150.00
$5,000-$9,999 $200 105.00
$2,000-$4,999 $100 75.00
×
Deposit Amount Open Account Bonus Lots RT Target
$50,000+ $4,000.00 2100
$40,000-$49,999 $2,800.00 1500.00
$30,000-$39,999 $1,800.00 900.00
$20,000-$29,999 $1,000.00 350.00
$10,000-$19,999 $400.00 150.00
$5,000-$9,999 $200.00 105.00
$2,000-$4,999 $100.00 75.00
Deposit Amount Account Transfer Bonus
$50,000+ $500.00
$40,000-$49,999 $400.00
$30,000-$39,999 $300.00
$20,000-$29,999 $200.00
$10,000-$19,999 $100.00
$5,000-$9,999 $50.00
$2,000-$4,999 $20.00

array(9) { ["success"]=> bool(false) ["error"]=> NULL ["countries"]=> array(193) { [0]=> string(11) "Afghanistan" [1]=> string(7) "Albania" [2]=> string(7) "Algeria" [3]=> string(7) "Andorra" [4]=> string(6) "Angola" [5]=> string(19) "Antigua and Barbuda" [6]=> string(9) "Argentina" [7]=> string(7) "Armenia" [8]=> string(9) "Australia" [9]=> string(7) "Austria" [10]=> string(10) "Azerbaijan" [11]=> string(7) "Bahamas" [12]=> string(7) "Bahrain" [13]=> string(10) "Bangladesh" [14]=> string(8) "Barbados" [15]=> string(7) "Belarus" [16]=> string(7) "Belgium" [17]=> string(6) "Belize" [18]=> string(5) "Benin" [19]=> string(6) "Bhutan" [20]=> string(7) "Bolivia" [21]=> string(22) "Bosnia and Herzegovina" [22]=> string(8) "Botswana" [23]=> string(6) "Brazil" [24]=> string(6) "Brunei" [25]=> string(8) "Bulgaria" [26]=> string(12) "Burkina Faso" [27]=> string(7) "Burundi" [28]=> string(8) "Cambodia" [29]=> string(8) "Cameroon" [30]=> string(6) "Canada" [31]=> string(10) "Cape Verde" [32]=> string(24) "Central African Republic" [33]=> string(4) "Chad" [34]=> string(5) "Chile" [35]=> string(5) "China" [36]=> string(7) "Colombi" [37]=> string(7) "Comoros" [38]=> string(19) "Congo (Brazzaville)" [39]=> string(5) "Congo" [40]=> string(10) "Costa Rica" [41]=> string(13) "Cote d'Ivoire" [42]=> string(7) "Croatia" [43]=> string(4) "Cuba" [44]=> string(6) "Cyprus" [45]=> string(14) "Czech Republic" [46]=> string(7) "Denmark" [47]=> string(8) "Djibouti" [48]=> string(8) "Dominica" [49]=> string(18) "Dominican Republic" [50]=> string(24) "East Timor (Timor Timur)" [51]=> string(7) "Ecuador" [52]=> string(5) "Egypt" [53]=> string(11) "El Salvador" [54]=> string(17) "Equatorial Guinea" [55]=> string(7) "Eritrea" [56]=> string(7) "Estonia" [57]=> string(8) "Ethiopia" [58]=> string(4) "Fiji" [59]=> string(7) "Finland" [60]=> string(6) "France" [61]=> string(5) "Gabon" [62]=> string(11) "Gambia, The" [63]=> string(7) "Georgia" [64]=> string(7) "Germany" [65]=> string(5) "Ghana" [66]=> string(6) "Greece" [67]=> string(7) "Grenada" [68]=> string(9) "Guatemala" [69]=> string(6) "Guinea" [70]=> string(13) "Guinea-Bissau" [71]=> string(6) "Guyana" [72]=> string(5) "Haiti" [73]=> string(8) "Honduras" [74]=> string(7) "Hungary" [75]=> string(7) "Iceland" [76]=> string(5) "India" [77]=> string(9) "Indonesia" [78]=> string(4) "Iran" [79]=> string(4) "Iraq" [80]=> string(7) "Ireland" [81]=> string(6) "Israel" [82]=> string(5) "Italy" [83]=> string(7) "Jamaica" [84]=> string(5) "Japan" [85]=> string(6) "Jordan" [86]=> string(10) "Kazakhstan" [87]=> string(5) "Kenya" [88]=> string(8) "Kiribati" [89]=> string(12) "Korea, North" [90]=> string(7) "Lebanon" [91]=> string(12) "Korea, South" [92]=> string(6) "Kuwait" [93]=> string(10) "Kyrgyzstan" [94]=> string(4) "Laos" [95]=> string(6) "Latvia" [96]=> string(7) "Lesotho" [97]=> string(7) "Liberia" [98]=> string(5) "Libya" [99]=> string(13) "Liechtenstein" [100]=> string(9) "Lithuania" [101]=> string(10) "Luxembourg" [102]=> string(9) "Macedonia" [103]=> string(10) "Madagascar" [104]=> string(6) "Malawi" [105]=> string(8) "Malaysia" [106]=> string(8) "Maldives" [107]=> string(4) "Mali" [108]=> string(5) "Malta" [109]=> string(16) "Marshall Islands" [110]=> string(10) "Mauritania" [111]=> string(9) "Mauritius" [112]=> string(6) "Mexico" [113]=> string(10) "Micronesia" [114]=> string(7) "Moldova" [115]=> string(6) "Monaco" [116]=> string(8) "Mongolia" [117]=> string(7) "Morocco" [118]=> string(10) "Mozambique" [119]=> string(7) "Myanmar" [120]=> string(7) "Namibia" [121]=> string(5) "Nauru" [122]=> string(5) "Nepal" [123]=> string(11) "Netherlands" [124]=> string(11) "New Zealand" [125]=> string(9) "Nicaragua" [126]=> string(5) "Niger" [127]=> string(7) "Nigeria" [128]=> string(6) "Norway" [129]=> string(4) "Oman" [130]=> string(8) "Pakistan" [131]=> string(5) "Palau" [132]=> string(6) "Panama" [133]=> string(16) "Papua New Guinea" [134]=> string(8) "Paraguay" [135]=> string(4) "Peru" [136]=> string(11) "Philippines" [137]=> string(6) "Poland" [138]=> string(8) "Portugal" [139]=> string(5) "Qatar" [140]=> string(7) "Romania" [141]=> string(6) "Russia" [142]=> string(6) "Rwanda" [143]=> string(21) "Saint Kitts and Nevis" [144]=> string(11) "Saint Lucia" [145]=> string(13) "Saint Vincent" [146]=> string(5) "Samoa" [147]=> string(10) "San Marino" [148]=> string(21) "Sao Tome and Principe" [149]=> string(12) "Saudi Arabia" [150]=> string(7) "Senegal" [151]=> string(21) "Serbia and Montenegro" [152]=> string(10) "Seychelles" [153]=> string(12) "Sierra Leone" [154]=> string(9) "Singapore" [155]=> string(8) "Slovakia" [156]=> string(8) "Slovenia" [157]=> string(15) "Solomon Islands" [158]=> string(7) "Somalia" [159]=> string(12) "South Africa" [160]=> string(5) "Spain" [161]=> string(9) "Sri Lanka" [162]=> string(5) "Sudan" [163]=> string(8) "Suriname" [164]=> string(9) "Swaziland" [165]=> string(6) "Sweden" [166]=> string(11) "Switzerland" [167]=> string(5) "Syria" [168]=> string(6) "Taiwan" [169]=> string(10) "Tajikistan" [170]=> string(8) "Tanzania" [171]=> string(8) "Thailand" [172]=> string(4) "Togo" [173]=> string(5) "Tonga" [174]=> string(19) "Trinidad and Tobago" [175]=> string(7) "Tunisia" [176]=> string(6) "Turkey" [177]=> string(12) "Turkmenistan" [178]=> string(6) "Tuvalu" [179]=> string(6) "Uganda" [180]=> string(7) "Ukraine" [181]=> string(20) "United Arab Emirates" [182]=> string(14) "United Kingdom" [183]=> string(13) "United States" [184]=> string(7) "Uruguay" [185]=> string(10) "Uzbekistan" [186]=> string(7) "Vanuatu" [187]=> string(12) "Vatican City" [188]=> string(9) "Venezuela" [189]=> string(7) "Vietnam" [190]=> string(5) "Yemen" [191]=> string(6) "Zambia" [192]=> string(8) "Zimbabwe" } ["language"]=> array(7) { [1]=> string(7) "English" [2]=> string(14) "Русский" [3]=> string(8) "Español" [4]=> string(14) "العربية" [5]=> string(8) "Francais" [6]=> string(9) "日本话" [7]=> string(6) "中文" } ["sendto"]=> array(2) { [1]=> string(13) "IB Department" [2]=> string(16) "Customer Service" } ["videoconference"]=> array(4) { [1]=> string(18) "Introducing Broker" [2]=> string(11) "White Label" [3]=> string(15) "Senior Partners" [4]=> string(16) "Franchise Scheme" } ["subject"]=> array(6) { [1]=> string(15) "Technical Issue" [2]=> string(14) "Platform Issue" [3]=> string(11) "Trade Issue" [4]=> string(13) "Deposit Issue" [5]=> string(14) "Withdraw Issue" [6]=> string(5) "Other" } ["data"]=> NULL ["needsmscode"]=> bool(false) }