• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

Bonus Hạng nhất

1. Bonus Hạng nhất có thể giao dịch được và có thể sử dụng trong vòng 3 tháng từ khi mở tài khoản

2. Bonus này được áp dụng trong lần đầu tiên kí quỹ và không có kí quỹ thêm (không nộp tiền thêm)

3. Bonus này có thể rút được một khi đạt được mức lot khứ hồi tiêu chuẩn ( Vui lòng xem dưới đây bàng ‘ Lots RT Target)

4. Đây là loại bonus không có chiết khấu

5. Bonus này được áp dụng trên tất cả các nền tảng giao dịch và các công ty giao dịch của MultiBank Exchange Group

6. Các giao dịch được mở và đóng trong chưa đầy 120s và giao dịch CFD không được tính vào mức lot tiêu chuẩn.

7. Bonus này không thể được kết hợp với các loại bonus khác.

8. MultiBank Exchange Group không cho phép các hành vi Kiếm lời chênh lệch giá và công ty có quyền chỉnh sửa phép tính các giao dịch.

Số tiền kí quỹ Số tiền Bonus tài khoản mới Mức lot chuẩn
$50,000+ $5,000 1,520
$40,000-$49,999 $3,500 1,130
$30,000-$39,999 $2,250 770
$20,000-$29,999 $1,250 440
$10,000-$19,999 $500 190
$5,000-$9,999 $250 130
$2,000-$4,999 $125 95
$1,000-$1,999 $75 75
$100-$999 $40 40
 
 

Bonus khách hàng thân thiết

1. Bonus khách hàng thân thiết có thể giao dịch được và có thể sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ khi mở tài khoản.

2. Loại bonus này chỉ được sử dụng cho ký quỹ nộp thêm (‘top ups’) và không áp dụng lần ký quỹ đầu tên.

3. Loại bonus này chỉ được rút một khi trên khi đạt mức lot giao dịch RT tiêu chuẩn ( vui lòng xem bảng “ Mức lot RT chuẩn” dưới đây)

4. Bonus này dành cho tài khoản không có chiết khấu

5. Loại bonus này có thể sử dụng trên toàn bộ các nền tảng giao dịch và các công ty giao dịch của MultiBank Exchange Group.

6. Các giao dịch được mở và đóng trong vòng chưa đầy 120s và các giao dịch CFD không được tính vào mức lot chuẩn.

7. Loại bonus này không được sử dụng chung với các loại bonus khác.

8. MultiBank Exchange Group không cho phép các hành vi Kiếm lời chênh lệch giá trên hệ thống, và Công ty có quyền chỉnh sửa các phép tính giao dịch.

Số lượng tiền kí quỹ Bonus nộp thêm Mức lot RT tiêu chuẩn
$50,000+ $3,500  1,060
$40,000-$49,999 $2,500  810
$30,000-$39,999 $1,625  550
$20,000-$29,999 $875  310
$10,000-$19,999 $350  130
$5,000-$9,999 $175  95
$2,000-$4,999 $90  65
 
 

Bonus Chào mừng IB 2,000$

Các nhà môi giới giới thiệu (IB) có thể nhận được Bonus chào mừng IB 2,000$ khi đáp ứng được các yêu cầu sau:

1. Tổng ‘ số tiền’ phải hơn 50,000$ trong vòng 3 tháng kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2018

2. ‘Số tiền tặng vào’ chỉ được tính dựa trên số lượng khách hàng mới được giới thiệu bởi Người môi giới giới thiệu.

3. Các khách hàng phải đạt được hạn mức giao dịch là 500 lot RT trong vòng 3 tháng bắt đầu từ 1 tháng 6 năm 2018

4. Các giao dịch được mở và đóng trong vòng chưa đầy 120s và các giao dịch CFD không được tính vào mức lot chính

5. Các giao dịch Scalping không được tính vào mức lot tiêu chuẩn

6. Bonus $2,000 chào mừng IB không thể được sử dụng cùng với các bonus khác.

 
 

Bonus IB đảo chiều tín hiệu

1. Các nhà môi giới giới thiệu có thể tạo ra thêm số bonus đáng kể bằng việc tối đa hóa công nghệ tiên tiến hàng đầu.

2. Bonus IB đảo chiều tín hiệu chỉ được sử dụng với các nhà Môi giới giới thiệu lớn và các khách hàng tổ chức của MultiBank Exchange Group.

3. Các giao dịch bởi các khách hàng của các Nhà môi giới giới thiệu sẽ được đảo chiều, sao chép và ủy thác cho hơn 40 ngân hàng và sàn ngoại hối trên thế giới.

4. Số lượng Bonus IB đảo chiều tín hiệu sẽ phụ thuộc vào số vốn đầu tư của khách hàng được giới thiệu.

5. MultiBank Exchange Group có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các Nhà môi giới giới thiệu, các khách hàng tổ chức, ngân hàng và các nhà môi giới với những công nghệ tài chính mới nhất.

* Vui lòng liên hệ với đội ngũ Nhân viên Quản lý tài khoản tận tâm của chúng tôi để biết thêm thông tin.

 
 

BONUS VIP 120%

1. Bonus VIP 120% có thể sử dụng trên tất cả các nền tảng giao dịch của MultiBank Exchange Group.

2. Bonus này được chia thành 20% tỷ lệ có thể giao dịch được và 100% còn lại không thể giao dịch được.

3. Bonus này phải được sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản. Sau 3 tháng bonus sẽ được khấu trừ.

4. Bonus này có thể rút được ở mức $ 100/50 lot giao dịch khứ hồi.

5. Bonus này không phải là bonus được chiết khấu.

6. Khách hàng phải gửi một khoản tiền gửi ban đầu là 1.000$ để nhận bonus VIP 120%. Đối với tiền gửi thêm ('top up') không quy định tiền gửi tối thiểu. Ví dụ: bạn sẽ nhận được bonus 120% cho bất kỳ khoản tiền gửi thêm nào.

7. Số bonus tối đa cho mỗi khách hàng là 240.000$

8. MultiBank Exchange Group không cho phép thao tác hệ thống Kiếm lời chênh lệch giá và Công ty có quyền sửa đổi các phép tính giao dịch

9. Các giao dịch được mở và đóng trong trong vòng chưa đầy 120s và giao dịch CFD không được tính vào số lot tiêu chuẩn.

10. Bonus này chỉ có thể được sử dụng khi kết hợp với Bonus Chào mừng Khách hàng Mới

 
 

Bonus Chào mừng Khách hàng mới

1. Tất cả các khách hàng mới có thể nhận được khoản bonus 100$ một lần khi họ thực hiện kí quỹ lần đầu từ 1.000 $ trở lên trong tháng đầu tiên gửi tiền.

2. Khách hàng phải đạt tổng khối lượng giao dịch là 20 lot để nhận được Bonus Chào mừng Khách hàng Mới này

3. Chỉ các giao dịch FX, XAU, XAG và CFD dầu mới được tính vào số lượng lot tiêu chuẩn để nhận bonus.

4. Các giao dịch được mở và đóng trong chưa đầy 120 giây và giao dịch CFD không được tính vào số lot tiêu chuẩn.

 

Terms & Conditions

If a client deposits US$ 1,000 into an approved Tài Khoản Thật to which the 100% Super Bonus Program has been applied, a 100% bonus credit of US$ 1,000 will be credited to the account, effectively doubling the client’s deposit.

1. Applies to every deposit over US$ 500.

2. Maximum bonus amount is US$ 5,000.

3. Account leverage up to 1:300

4. The 100% Super Bonus Program can be applied to one (1) account per client per IP address only. In the event that a Client has already applied the 100% Super Bonus Program to a Tài Khoản Thật, no other 100% Super Bonus Account may be opened under any circumstances.

5. The 100% Super Bonus credit can be used to increase a client’s leverage, but cannot be lost. In the event that a client’s equity reaches or falls below the level of the bonus, the bonus will be automatically removed from the client’s account. The company accepts no liability whatsoever for any loss resulting from the Stop Out of open positions after bonus removal in accordance with these terms and conditions.

6. The 100% Super Bonus Credit is for trading purposes only and cannot be withdrawn under any circumstances. Only profits, rebates earned and the Client’s deposits into the account may be withdrawn

7. Any withdrawal made from the Client’s account will result in the 100% Super Bonus Credit received by the Client being reduced accordingly on a 1:1 basis. This applies to withdrawal of profits, rebates and deposits made by the Client.

8. For Example: If a Client deposits 500 USD into their approved bonus account he/ she will receive a 100% Super Bonus Credit of 500 USD. If the Client then withdraws 100 USD, the same amount will be removed from the Bonus received by the Client

9. The Company will not be held liable for any losses that may be incurred as a result of the removal of all or part of the 100% Super Bonus Credit received by a Client due to a withdrawal.

10. If the Company suspects or has reason to believe that a Client has abused the Terms and Conditions of this Bonus Program by hedging his positions internally (using other trading accounts held with Company) or externally (using other trading accounts held with other brokers), then the Company reserves the right, at its absolute discretion and without obtaining the Client’s consent, to remove the 100% Super Bonus from the Client’s trading account(s) or from his winning hedged accounts with immediate effect.

11. For Example: If a Client deposits USD 1,000 into an approved Tài Khoản Thật to which the 100% Super Bonus Program has been applied, a 100% bonus credit of USD 1,000 will be credited to the account, effectively doubling the Client’s deposit.

12. Available to be used for 3 months.

×

Top Up Bonus

Deposit Amount Top Up Bonus Lots RT Target
$50,000+ $2,800.00 1500
$40,000-$49,999 $2,000.00 1050
$30,000-$39,999 $1,300.00 700
$20,000-$29,999 $700.00 400
$10,000-$19,999 $280.00 150
$5,000-$9,999 $140.00 75
$2,000-$4,999 $70.00 40
×

New Account Opening Bonus

Deposit Amount New Account Opening Bonus Lots RT Target
$50,000+ $4,000 2100.00
$40,000-$49,999 $2,800 1500.00
$30,000-$39,999 $1,800 900.00
$20,000-$29,999 $1,000 350.00
$10,000-$19,999 $400 150.00
$5,000-$9,999 $200 105.00
$2,000-$4,999 $100 75.00
×
Deposit Amount Open Account Bonus Lots RT Target
$50,000+ $4,000.00 2100
$40,000-$49,999 $2,800.00 1500.00
$30,000-$39,999 $1,800.00 900.00
$20,000-$29,999 $1,000.00 350.00
$10,000-$19,999 $400.00 150.00
$5,000-$9,999 $200.00 105.00
$2,000-$4,999 $100.00 75.00
Deposit Amount Account Transfer Bonus
$50,000+ $500.00
$40,000-$49,999 $400.00
$30,000-$39,999 $300.00
$20,000-$29,999 $200.00
$10,000-$19,999 $100.00
$5,000-$9,999 $50.00
$2,000-$4,999 $20.00