• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo

Nạp Rút Tiền

Sứ mệnh của MultiBank là thực hiện nhanh chóng, đơn giản và an toàn trong nạp rút tiền

Nạp Tiền

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch nhanh chóng thông qua nhiều phương thức thanh toán an tòan. Tiền nạp của bạn sẽ được tách biệt tại tài khoản ngân hàng độc lập thuộc các ngân hàng hàng đầu thế giới.

Vui lòng chọn hình thức thanh toán được cung cấp bởi công ty thuộc Multibank tương ứng với tài khoản giao dịch của bạn.

MEX Australia Payment options

 

MEX Markets Payment options

 

Multibank FX Payment options

 

Rút Tiền

Rút tiền được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng tại Multibank với những lệnh rút tiền trực tuyến từ trang quảng trị tài khoản My MEX. Ngoài ra, để yêu câu rút tiền bạn cũng có thể gửi email từ email bạn đăng ký tài khoản giao dịch đến email ics@mexgroup.com , bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ xử lý lệnh rút tiền của bạn.