• UK:+44 20 3670 9795 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

MultiBank cung cấp kết nối giao dịch trực tiếp từ khách hàng đến các ngân hàng và sở giao dịch thông qua những nền tảng giao dịch tân tiến.

Mở tài khoản giao dịch thông qua một trong những công ty được ủy quyền để thực hiện giao dịch Forex, Kim loại quý và CFDs.

 

 

MỞ TÀI KHOẢN NHƯ THẾ NÀO

  • Xin chọn công ty bạn muốn giao dịch.
  • Xin chọn nền tảng bạn muốn giao dịch.
  • Xin điền vào mẫu đơn bên dưới và nhấp vào gửi. Để đảm bảo rằng tài khoản của bạn được mở ra nhanh chóng và thành công, vui lòng điền các thông tin một cách chính xác. Chúng tôi sẽ tạo tài khoản và gửi email cho bạn liên kết để tải về nền tảng giao dịch cùng với tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản của bạn.
  • Ngay khi bạn nhận được thông tin tài khoản, xin nhấp tại đâyđể nạp tiền

Tài Khoản Thật - Bước 1

Vui lòng chọn ngôn ngữ

Clearing Online Account Opening

The online application procedure will only take approximately 10 minutes to complete. Should you require any assistance, simply click on the Need Help and choose your choice of communication with our customer representatives.

All the fields marked with an asterisk sign (*) are mandatory information.

Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Cá Nhân

Thông Tin Giao Dịch và Tài Chính