• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

Dịch vụ Môi giới cao cấp và rõ ràng

MultiBank tự hào cung cấp giải pháp Môi giới cao cấp và rõ ràng, đưa đến những cơ hội hợp tác cho đối tác của tập đoàn MultiBank, ngân hàng hàng đầu và ECN

Multibank Group Prime Broker Division cung cấp thời gian thực, kết nối trực tiếp đến các nguồn thanh khoản, phí chênh lệch thắt chặt và thị trường ngân hàng chuyên sâu cấp cao. Trong khi mọi sự thiết lập được chắc chắn hình thành với Multibank Group thông qua công nghệ tân tiến, rõ ràng, liền mạch, được thiết lập cho giao dịch trực tuyến và PLs và được công nhận bởi khách hàng với sự cung cấp thanh khoản của các ngân hàng

 
 

Thông qua kinh nghiệm tuyệt vời của chúng tôi trong lĩnh vực dịch vụ môi giới ưu tú, chúng tôi cung cấp các giải pháp phù hợp liên quan đến một gói đơn giản mà tinh tế có cấu trúc hoàn chỉnh từ thanh toán bù trừ và phân bổ hạn mức tín dụng hệ thống để giải quyết và hạn chế NOP đa dạng trên nhiều công cụ tài chính bao gồm, FX, CFDs, cổ phiếu và các tùy chọn .

Bên cạnh đó, những đối tác sử dụng tài khoản môi giới ưu tú(Prime Brokerage Accounts) được kết trực tiếp tới hệ thống Back Office của Multibank Group thông qua API, Bridge or Gateway. Bộ phận Back Office của Multibank Group rất năng động, linh hoạt, quản lý tín dụng và rủi ro được đơn giản hóa. Tổng hợp mọi sản phẩm, máy truyền hiệu, với công cụ cần thiết để quản lý giao dịch, dữ liệu tài khoản, báo cáo và quản lý rủi ro.

 

Ưu điểm Multibank Group Prime

  • Đầy đủ giải pháp " turnkey" từ A đến Z
  • Liên kết API, FIX, Web GUI, Mobile, MT4 bridge và gateway
  • Giải pháp hỗ trợ từ fornt office, middle office và back office bao gồm báo cáo và theo dõi, quản lý rủi ro
  • Khớp lệnh giao dịch nhanh chóng từ 1 mili giây
  • Phí chênh lệch thắt chặt với FX, CFDs, Cổ Phiếu và Options
  • Kết nối với nguồn thanh khoản cao của Multibank Group
  • Tối đa hoá các giải pháp phân bổ hiệu quả lợi nhuận, phù hợp NOP Limit và dòng tín dụng
  • Kết nối 20+ ngân hàng hàng đầu, 90+ sàn giao dịch và18 ECNs thông qua thỏa thuận Prime Brokerage