• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

Các khoản quỹ của khách hàng được tách biệt với những ngân hàng hàng đầu

  • Theo quy định của chúng tôi áp dụng cho chính sách tiền gửi của khách hàng. Mọi tiền gửi của khách hàng được tách biệt tại những tài khoản độc lập trong những ngân hàng các cấp hàng đầu thế giới
  • MultiBank vận dụng mọi kỹ năng cao cấp, quan tâm và cẩn thận trong từng chọn lựa, bổ nhiệm và tổng kết định kỳ bên thứ ba để ký quỹ tiền khách hàng. Mọi khoản tiền ký quỹ của khách hàng sẽ được mở trong từng loại tài khoản ngân hàng tương ứng tại ngân hàng Barclays PLC, ngân hàng Lloyds PLC hoặc ngân hàng NAB
 
 

Dây chuyền Giao dịch

MultiBank grants trading lines on foot of Bank Guarantees or Bonds issued to it. In such a manner the Customer Funds remains with the Customers Bank Accounts and the Customer can trade with the Trading Line given by Multibank to the Customer.

MultiBank cung cấp Trading Line dựa trên sự bảo lãnh của ngân hàng và chính sách trái phiếu. Theo cách đó phần quỹ còn lại của khách hàng trong tài khoản Customers Bank, họ có thể giao dịch với Trading Line được cung cấp bởi MultiBank nhằm phục vụ khách hàng.

 
 

TÀI KHOẢN LƯU KÝ

Số tiền được ký quỹ được điều hành bởi ủy ban Custodial Financial nhân danh cả hai bên khách hàng và MultiBank. Sau đó khách hàng được cung cấp Trading Line dựa trên tổng số tiền ký quỹ tới ủy ban Custodial Financial. Đến cuối chu kỳ kết toán, lãi lỗ khách hàng được tính toán và bố trí thông qua ủy ban Custodial Financial hoặc được chuyển trực tiếp đến Tài Khoản Ngân Hàng Cá Nhân

 
 

THANH TOÁN ƯU VIỆT

MultiBank cung cấp những khách hàng tổ chức, các môi giới và ngân hàng, bộ phận giải quyết nhằm tăng mức độ an toàn cho quỹ bằng cách thắt chặt Net Open Position Limited (NOP) trên tài khoản giao dịch của khách hàng. Cơ quan ký thác sẽ tạo thuận lợi trong việc cấp giấy phép và chấp thuận NOP limit không Margin trong trường hợp tăng đòn bẩy tài khoản giao dịch của khách hàng và thắt chặt NOP cho dù bất cứ biến động nào của thị trường ( thau đội P&L)

Khách hàng sử dụng cơ quan ký thác sẽ sẽ ký quỹ số tiền mặt đảm bảo với MultiBank và sẽ được tách riêng trong tài khoản độc lập đảm bảo.

Tùy thuộc vào trạng thái P&L của tài giao dịch của khách hàng, MultiBank và khách sẽ thiết lập thỏa thuận cuối cùng dựa trên trạng thái P&L. Trong trường hợp khách hàng không thiết lập P&L kịp thời, MultiBank sẽ sử dụng tài khoản quỹ tiền mặt của khách hàng để duy trì tài khoản NOP