• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

APIs

API là hệ thống được các chuyên gia lựa chọn nhằm kết nối đến các giải pháp thanh khoản. Khách hàng sẽ có thêm những chức năng cơ bản để giao dịch FX và Kim loại. MEX Group cung cấp giải pháp Meta Bridge, FIX API và socket based API

 
 

THE MEX Group MT4 BRIDGE

 • MEX Group đưa ra những giải pháp sau cùng tới những nhà môi giới Meta 4 nhằm đạt những chính sách giá đáng tin cậy và bảo hiểm rủi ro. MEX Group MT4 Bridge dựa vào những Dealer để đảm bảo rủi ro hoặc thiệt hại cho giao dịch trong những báo giá cũ/ trễ. Giá trị của bảng giá được xác nhận thông qua giá khả thi, trực tiếp, được cung cấp bởi những ngân hàng toàn cầu lớn.

MEX Group API

 • MEX Group đưa ra hai giải pháp cao cấp trực tiếp đến giao dịch API. Giải pháp FIX API hoặc Java Socket Based API vượt qua tiêu chuẩn ngành công nghiệp.
 • MEX Group sử dụng FIX server với bộ xử lý thông điệp khách hàng nhằm mục đích thiết lập giá và nhận giao dịch FX cũng như Spot Bullion. Hệ thống giao dịch tốc độ cao cung cấp cho những nhà giao dịch kết nối trực tiếp với giá 24 giờ.
 • FIX là gì? The Financial Information eXchange (FIX) là bảng chỉ dẫn kỹ thuật cho thông tin liên lạc điện tử, số liệu tài chính, đạt tiêu chuẩn toàn cầu về thông số kỹ thuật. Để biết thêm thông tin và tài liệu hỗ trợ từ FIX, tham khảo FPL website, http://www.fixprotocol.org
 

Những đặc điểm chính của FIX API là:

 • Nhận giá giao dịch trực tiếp
 • Gửi nhiều lệnh
 • Nhận báo cáo khớp lệnh
 • Hủy và thay thế lệnh
 • Yêu cầu vị trí đóng và mở lệnh
 • Yêu cầu giá trị tài khoản
 

Các dạng lệnh được hỗ trợ là:

 • Market Order: là lệnh mua hoặc bán ngay lập tức tại mức giá tốt nhất
 • Limit Order: là lệnh mua hoặc bán tại những mức giá quy định hoặc tốt hơn
 • Stop Order: là lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường vượt mức giá quy định. Lệnh này thường được sử dụng để hạn chế thiệt hại hoặc có thể được sử dụng như lệnh đăng nhập
 • One Cancels the Other (OCO) Order: nơi lệnh giới hạn và lệnh dừng.
 

Socket Based API

The socket based API là hệ thống chính sách tin nhắn, nhằm phát triển các ứng dụng giao tiếp phía máy chủ phục vụ cho việc cung cấp giá trực tiếp và khớp lệnh tự động. Hệ thống không bắt buộc người phát triển sử dụng bất kỳ dll bên thứ ba nào hoặc mã biên soạn nào. Bất cứ môi trường nào cho phép kết nối với ổ cắm điện và có thể gửi tin nhắn XML là có thể tương tác với MEX Group servers. Những cấu trúc độc lập với hệ thống quản lý, mạng lưới thông tin, hệ thống ngôn ngữ với ứng dụng khách hàng đang sử dụng.

 
 • 1- One Cancels the Other (OCO) Order: Một lệnh giới hạn và một lệnh dừng khi mà một lệnh được thực hiện lệnh còn lại sẽ bị hủy.
 • 2- Các hoạt động then chốt như sửa hoặc gửi lệnh được bảo vệ bằng thuật toán trao đổi khóa an toàn với khóa cá nhân chuyên biệt của khách hàng.
 • 3- IP và mật khẩu giới hạn được sử dụng trong khi các kênh giao tiếp được thiết lập.

 

 

Với API này, mỗi tin nhắn đơn lẻ được gửi đi từ khách hàng đến máy chủ, đây là cấu trúc phản hồi hai pha. Khách hàng nhận được thông tin lúc đầu từ tín nhắn đến ngay của máy chủ. Kết quả của hệ thống sẽ được gửi bằng tin nhắn thứ hai.

Bằng cách nào gia nhập MEX API?

 • Hệ thống API của MEX Group được sử dụng để kết nối với những nhà cung cấp thanh khoản. Công cụ được thiết kế cho những điều khoản thi hành cần thiết. Java (Socket Based) và Financial Information Exchange (FIX) kết hợp để tạo nên sự tương tác tốt hơn trong hệ thống.
 • Bạn có thể gia nhập MEX Group API thông qua môi giới hoặc có thể tiến cử môi giới cung cấp dịch vụ này. Để gia nhập hệ thống API, chúng tôi hy vọng khách hàng có nền tảng cơ bản về IT hoặc khách hàng có thể kết nối với dịch vụ của công ty.
 • Dễ dàng đăng nhập MEX Group API, vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và API Specialist sẽ phản hồi trong vòng 24 giờ.