• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
  • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

Chính Sách Scalping Cho

  • Chính sách Scalping cho IB: liên quan đến IB và để đảm bảo sự ổn định của các nền tảng và sản phẩm của MEX, chiến lược Scalping (chúng tôi định nghĩa "Scalping" là một phương pháp giao dịch mà các lệnh giao dịch được mở và đóng trong vòng 120 giây). RC sẽ không được nhận bất kỳ loại phí nào cho các giao dịch Scalping.
  •  
  • Chính sách Scalping cho khách hàng: Liên quan đến Khách hàng và để đảm bảo sự ổn định của các sản phẩm và nền tảng MEX, chiến lược Scalping (chúng tôi định nghĩa "Scalping" là một phương pháp giao dịch mà các lệnh giao dịch được mở và đóng trong vòng 120 giây). Nếu các giao dịch Scalping chiếm hơn 25% tổng các lệnh giao dịch, Công ty có quyền từ chối lệnh hệ thống và / hoặc lợi nhuận ngược với thua lỗ bị lột da. MEX sẽ luôn duy trì tính công bằng trong việc xử lý với khách hàng của mình và sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo những lệnh hủy bỏ được thực hiện công bằng và khách hàng không phải chịu thiệt thòi từ việc những lệnh bị huỷ bỏ, tức là những lệnh vô ý sẽ không được giữ lại, chỉ có những lệnh mua bán thực của khách hàng được giữ lại tại thời điểm điều chỉnh.
 
 

Giao dịch Stale

  • Để đảm bảo sự ổn định của các nền tảng giao dịch MEX và các Sản phẩm, Stale Trading (chúng tôi định nghĩa "Stale Trading" là một phương pháp giao dịch mà các lệnh giao dịch được mở và đóng trong vòng 10). MEX xem đây là các kiểu giao dịch trục lợi và không cho phép các kiểu giao dịch này được thực hiện bất kỳ nền tảng và sản phẩm của MEX. Trong trường hợp các giao dịch này được thực hiện thì MEX có quyền hủy bỏ ngay lập tức.

Các mức giá vô hiệu

  • Chúng tôi có một mô hình cơ quan vận hành và tự động bao gồm tất cả các lệnh giao dịch của khách hàng với các nhà môi giới và các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản. Trong một số trường hợp hiếm hoi, nguồn cấp dữ liệu tổng hợp mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng có thể bị "vô hiệu". Chúng tôi có quyền bảo lưu thị trường hoặc những lệnh mua bán tức thì được thực hiện ngay tại mức giá vô hiệu. Các trường hợp này sẽ được chúng tôi điều tra và sẽ thông báo đến khách hàng qua e-mail hoặc điện thoại nếu có những lệnh giao dịch bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ luôn kiểm tra để đảm bảo rằng việc hủy bỏ không dẫn đến những giao dịch không muốn được tạo ra, tức là nếu lệnh được thực hiện và sau đó bị hủy bỏ thì bất kỳ lệnh sau đó được khớp ở vị trí này cũng sẽ bị hủy bỏ và trả P & L net lại mức 0, từ đó khách hàng không phải chịu thiệt thòi bởi sự hủy bỏ do việc truyền tải giá cả không hợp lệ của chúng tôi ".
 
 

Misquotes

  • Chúng tôi có một mô hình cơ quan vận hành và tự động bao gồm tất cả các lệnh giao dịch của khách hàng với các nhà môi giới và các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản. Mặc dù chúng tôi giảm thiểu rủi ro về những mức giá vô hiệu, đem đến cho khách hàng một hệ thống tổng hợp giá tạo ra từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đa dạng (thường là trên 10 nhà cung cấp thanh khoản) nhưng rất hiếm khi giá có thể trở nên "lệch". Chúng tôi có quyền bảo lưu thị trường hoặc những lệnh mua bán tức thì được thực hiện ngay tại mức giá vô hiệu. Các trường hợp này sẽ được chúng tôi điều tra và sẽ thông báo đến khách hàng qua e-mail hoặc điện thoại nếu có những lệnh giao dịch bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ luôn kiểm tra để đảm bảo rằng việc hủy bỏ không dẫn đến những giao dịch không muốn được tạo ra, tức là nếu lệnh được thực hiện và sau đó bị hủy bỏ thì bất kỳ lệnh sau đó được khớp ở vị trí này cũng sẽ bị hủy bỏ và trả P & L thực về mức 0, từ đó khách hàng không phải chịu thiệt thòi bởi sự hủy bỏ do việc truyền tải giá cả không hợp lệ của chúng tôi".

Chính sách về stale quotes và misquotes

  • Giá tham chiếu của MEX có thể thỉnh thoảng trở nên "cũ" hoặc "lệch". MEX có quyền hủy bỏ các lệnh được thực hiện ở mức giá vô hiệu hoặc giá lệch. MEX sẽ chủ động giám sát / báo cáo và điều tra hoạt động giao dịch đó và trong trường hợp các giao dịch bị huỷ bỏ sẽ thông báo cho khách hàng ngay sau đó. MEX sẽ luôn duy trì việc đối xử công bằng với khách hàng của mình và sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo những lệnh hủy bỏ được thực hiện công bằng và khách hàng không phải chịu thiệt thòi bởi việc huỷ bỏ đó, tức là những lệnh vô ý sẽ không được giữ lại, chỉ có những lệnh mua bán thực của khách hàng được giữ lại tại thời điểm điều chỉnh.