• UK:+44 203 953 8381 US: +1 213 992 4748 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

Tài khoản MAM & PAMM

Phần mềm Multi Account Managers (MAM) cung cấp cho những nhà giao dịch đẳng cấp và những nhà quản lý vốn với giao diện thân thiện người sử dụng

Quản lý được nhiều tài khoản giao dịch cùng một lúc

Nền tảng linh hoạt với công nghệ tân tiến

 

Đặc điểm MAM

 • Cho phép giao dịch Expert Advisor (EA) trên tài khoản quản lý từ phía khách hàng
 • Tổng quan về giao dịch mở, balances và margin levels tại các tài khoản
 • Ba phương pháp phân bổ: Lot - Percentage - Proportional
 • Quản lý và giao dịch đa tài khoản cùng một lúc
 • Tài khoản giao dịch không giới hạn
 • Các giao dịch tài khoản Full, Mini & Micro Lot với lợi thế phân bổ tốt nhất
 

Giải pháp MAM

 • Cửa sổ theo dõi thị trường MAM
 • Mỗi tài khoản con có màn hính báo cáo đầu ra
 • Đầy đủ lệnh SL, TP & Pending
 • STP trên tài khoản cho phép khớp lệnh số lượng lớn, với sự phân bổ ngay lập tức tới các tài khoản con
 • Giám sát quản lý lệnh trực tuyến với MAM bao gồm P&L
 • Cho phép các tín hiệu trạm giao dịch được giao dịch trên nền tảng MT4 (module riêng biệt)
 • Khớp lệnh nhanh chóng từ màn hình quản lý chính
 • Đóng lệnh cục bộ bởi sự khớp lệnh từ tài khoản chủ
 

Những yêu cầu về MAM

Tối thiểu 3 tài khoản con trong cùng một nhóm với tổng giá trị tài khoản 30,000 đô la và phí giao dịch là 0.1 pips mỗi giao dịch

Quản lý quỹ MAM phải ký Power of attorney (POA) từ tài khoản của chủ sở hữu nhằm thỏa thuận về mức phí và kết cấu chi sẻ lợi nhuận

Những yêu cầu của PAMM

Tối thiểu 3 tài khoản con trong cùng một nhóm với tổng giá trị tài khoản 30,000 đô la và phí giao dịch là 0.1 pips mỗi giao dịch