• UK:+44 20 3670 9795 Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 • Menu
Tài Khoản IB Tài Khoản Thật Tài Khoản Demo
 

VPS

 • MultiBank Group cung cấp Virtual Private Servers (VPS) miễn phí cho tất cả khách hàng thông qua bên thứ ba
 • Thông qua VPS khách hàng có thể giao dịch suốt 24/7. Tạo điều kiện giao dịch ổn định và đáng tin cậy cho những người sử dụng, cho phép họ giao dịch từ xa, từ bất cứ nơi nào.
 • Trao đổi tỷ lệ dữ liệu cao giữa VPS và servers chính
 

Những ưu thế chính của VPS

 • Có khả năng tiếp tục giao dịch trong trường hợp máy tính bị tắt. Không có độ trễ.
 • Có khả năng tương thích với mọi hệ thống điều hành (Windows, Mac OS, Linux) để giao dịch.
 • Trao đổi tỷ lệ dữ liệu cao giữa VPS và servers chính
 • Khả năng kết nối toàn cầu mà không cần cài đặt thiết bị đầu cuối MT4
Cài đặt VPS tại đây !
Tên:
Di động:
Email:
Tài khoản IB:
 
Windows Xp (or Its Predecessors)

Bước 1

 • 1. Remote desktop manager được tích hợp trong Windows XP, có thể được kết nối thông qua những cách sau đây:
 • 2. “Start->All Programs->Communications->Remote Desktop Connection”
 • 3. Với phiên bản mới nhất của Windows, bạn cần phải cài phần mềm Remote desktop

Bước 2

 • Có thể chạy Remote Terminal theo những cách sau
 • 1. “Start->All Programs->Communications->Remote Desktop Connection”
 • 2.Chọn “Options”để kết nối với cấu hình Remote desktop manager
 • 3. Địa chỉ VPS server và địa chỉ IP cần được đăng nhập thông qua khu vực "Computer". Sau đó đăng nhập thông tin truy cập được cung cấp bởi đội hỗ trợ khách hàng thân thiện của chúng tôi.
 
Bước 3

Sau khi kết nối, bạn có thể chạy MT4 trên màn hình điểu khiển và bắt đầu giao dịch

 
 
Windows Vista

Bước 1

 • Để kết nối với màn hình điều khiển, chọn “Start,”->“All Programs”->“Accessories”->“Remote Desktop connection.”

Bước 2

 • 1. Đăng nhập vào địa chỉ IP sau khi đăng ký tài khoản VPS trong cửa sổ “Connection to desktop” và chọn “Connect”.
 • 2. Sau đó đăng nhập thông tin truy cập được cung cấp bởi đội hỗ trợ khách hàng thân thiện của chúng tôi.
 

Bước 3

 • Sau khi kết nối, bạn có thể chạy MT4 trên màn hình điểu khiển và bắt đầu giao dịch
 • Chú ý: Trong trường hợp bất cứ vấn đề hoặc trường hợp kết nối tới màn hình điều khiển trong Windows Vista, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây
 
 
Windows 7
Bước 1
 • Để kết nối với màn hình điều khiển được tích hợp trong Windows 7, có thể kết nối thông qua cách chọn “Start,”->“All Programs”->“Communications”->“Remote Desktop connection.”
Bước 2
 • 1. Đăng nhập vào địa chỉ IP nhận được sau khi đăng ký tài khoản VPS trong cửa sổ “Computer”
 • 2. Tại tab "User" chọn Login sau khi đăng ký
 • 3. Trong cửa sổ tiếp theo, đăng nhập mật khẩu nhận được sau khi đăng ký tài khoản VPs
 
Bước 3
 • Sau khi kết nối, bạn có thể chạy MT4 trên màn hình điểu khiển và bắt đầu giao dịch
 • Chú ý: Trong trường hợp bất cứ vấn đề hoặc trường hợp kết nối tới màn hình điều khiển trong Windows 7, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây
 
 
LINUX
Step 1
 • Terminal Server Client đực tích hợp trong Linux có thể được kết nối thông qua cách sau:
 • Applications->Internet->Terminal Server Client
Step 2
 • 1. Đăng nhập vào địa chỉ IP sau khi đăng ký tài khoản VPS trong cửa sổ “Connection to desktop” và chọn “Connect”.
 • 2. Sau đó đăng nhập thông tin truy cập được cung cấp bởi đội hỗ trợ khách hàng thân thiện của chúng tôi.
 
Bước 3
 • Sau khi kết nối, bạn có thể chạy MT4 trên màn hình điểu khiển và bắt đầu giao dịch
 
 

Trong trường hợp kết nối với màn hình điều khiển MacOS, vui lòng tải và cài đặt phần mềm "Cord" có thể được tải ở đây.

array(9) { ["success"]=> bool(false) ["error"]=> NULL ["countries"]=> array(193) { [0]=> string(11) "Afghanistan" [1]=> string(7) "Albania" [2]=> string(7) "Algeria" [3]=> string(7) "Andorra" [4]=> string(6) "Angola" [5]=> string(19) "Antigua and Barbuda" [6]=> string(9) "Argentina" [7]=> string(7) "Armenia" [8]=> string(9) "Australia" [9]=> string(7) "Austria" [10]=> string(10) "Azerbaijan" [11]=> string(7) "Bahamas" [12]=> string(7) "Bahrain" [13]=> string(10) "Bangladesh" [14]=> string(8) "Barbados" [15]=> string(7) "Belarus" [16]=> string(7) "Belgium" [17]=> string(6) "Belize" [18]=> string(5) "Benin" [19]=> string(6) "Bhutan" [20]=> string(7) "Bolivia" [21]=> string(22) "Bosnia and Herzegovina" [22]=> string(8) "Botswana" [23]=> string(6) "Brazil" [24]=> string(6) "Brunei" [25]=> string(8) "Bulgaria" [26]=> string(12) "Burkina Faso" [27]=> string(7) "Burundi" [28]=> string(8) "Cambodia" [29]=> string(8) "Cameroon" [30]=> string(6) "Canada" [31]=> string(10) "Cape Verde" [32]=> string(24) "Central African Republic" [33]=> string(4) "Chad" [34]=> string(5) "Chile" [35]=> string(5) "China" [36]=> string(7) "Colombi" [37]=> string(7) "Comoros" [38]=> string(19) "Congo (Brazzaville)" [39]=> string(5) "Congo" [40]=> string(10) "Costa Rica" [41]=> string(13) "Cote d'Ivoire" [42]=> string(7) "Croatia" [43]=> string(4) "Cuba" [44]=> string(6) "Cyprus" [45]=> string(14) "Czech Republic" [46]=> string(7) "Denmark" [47]=> string(8) "Djibouti" [48]=> string(8) "Dominica" [49]=> string(18) "Dominican Republic" [50]=> string(24) "East Timor (Timor Timur)" [51]=> string(7) "Ecuador" [52]=> string(5) "Egypt" [53]=> string(11) "El Salvador" [54]=> string(17) "Equatorial Guinea" [55]=> string(7) "Eritrea" [56]=> string(7) "Estonia" [57]=> string(8) "Ethiopia" [58]=> string(4) "Fiji" [59]=> string(7) "Finland" [60]=> string(6) "France" [61]=> string(5) "Gabon" [62]=> string(11) "Gambia, The" [63]=> string(7) "Georgia" [64]=> string(7) "Germany" [65]=> string(5) "Ghana" [66]=> string(6) "Greece" [67]=> string(7) "Grenada" [68]=> string(9) "Guatemala" [69]=> string(6) "Guinea" [70]=> string(13) "Guinea-Bissau" [71]=> string(6) "Guyana" [72]=> string(5) "Haiti" [73]=> string(8) "Honduras" [74]=> string(7) "Hungary" [75]=> string(7) "Iceland" [76]=> string(5) "India" [77]=> string(9) "Indonesia" [78]=> string(4) "Iran" [79]=> string(4) "Iraq" [80]=> string(7) "Ireland" [81]=> string(6) "Israel" [82]=> string(5) "Italy" [83]=> string(7) "Jamaica" [84]=> string(5) "Japan" [85]=> string(6) "Jordan" [86]=> string(10) "Kazakhstan" [87]=> string(5) "Kenya" [88]=> string(8) "Kiribati" [89]=> string(12) "Korea, North" [90]=> string(7) "Lebanon" [91]=> string(12) "Korea, South" [92]=> string(6) "Kuwait" [93]=> string(10) "Kyrgyzstan" [94]=> string(4) "Laos" [95]=> string(6) "Latvia" [96]=> string(7) "Lesotho" [97]=> string(7) "Liberia" [98]=> string(5) "Libya" [99]=> string(13) "Liechtenstein" [100]=> string(9) "Lithuania" [101]=> string(10) "Luxembourg" [102]=> string(9) "Macedonia" [103]=> string(10) "Madagascar" [104]=> string(6) "Malawi" [105]=> string(8) "Malaysia" [106]=> string(8) "Maldives" [107]=> string(4) "Mali" [108]=> string(5) "Malta" [109]=> string(16) "Marshall Islands" [110]=> string(10) "Mauritania" [111]=> string(9) "Mauritius" [112]=> string(6) "Mexico" [113]=> string(10) "Micronesia" [114]=> string(7) "Moldova" [115]=> string(6) "Monaco" [116]=> string(8) "Mongolia" [117]=> string(7) "Morocco" [118]=> string(10) "Mozambique" [119]=> string(7) "Myanmar" [120]=> string(7) "Namibia" [121]=> string(5) "Nauru" [122]=> string(5) "Nepal" [123]=> string(11) "Netherlands" [124]=> string(11) "New Zealand" [125]=> string(9) "Nicaragua" [126]=> string(5) "Niger" [127]=> string(7) "Nigeria" [128]=> string(6) "Norway" [129]=> string(4) "Oman" [130]=> string(8) "Pakistan" [131]=> string(5) "Palau" [132]=> string(6) "Panama" [133]=> string(16) "Papua New Guinea" [134]=> string(8) "Paraguay" [135]=> string(4) "Peru" [136]=> string(11) "Philippines" [137]=> string(6) "Poland" [138]=> string(8) "Portugal" [139]=> string(5) "Qatar" [140]=> string(7) "Romania" [141]=> string(6) "Russia" [142]=> string(6) "Rwanda" [143]=> string(21) "Saint Kitts and Nevis" [144]=> string(11) "Saint Lucia" [145]=> string(13) "Saint Vincent" [146]=> string(5) "Samoa" [147]=> string(10) "San Marino" [148]=> string(21) "Sao Tome and Principe" [149]=> string(12) "Saudi Arabia" [150]=> string(7) "Senegal" [151]=> string(21) "Serbia and Montenegro" [152]=> string(10) "Seychelles" [153]=> string(12) "Sierra Leone" [154]=> string(9) "Singapore" [155]=> string(8) "Slovakia" [156]=> string(8) "Slovenia" [157]=> string(15) "Solomon Islands" [158]=> string(7) "Somalia" [159]=> string(12) "South Africa" [160]=> string(5) "Spain" [161]=> string(9) "Sri Lanka" [162]=> string(5) "Sudan" [163]=> string(8) "Suriname" [164]=> string(9) "Swaziland" [165]=> string(6) "Sweden" [166]=> string(11) "Switzerland" [167]=> string(5) "Syria" [168]=> string(6) "Taiwan" [169]=> string(10) "Tajikistan" [170]=> string(8) "Tanzania" [171]=> string(8) "Thailand" [172]=> string(4) "Togo" [173]=> string(5) "Tonga" [174]=> string(19) "Trinidad and Tobago" [175]=> string(7) "Tunisia" [176]=> string(6) "Turkey" [177]=> string(12) "Turkmenistan" [178]=> string(6) "Tuvalu" [179]=> string(6) "Uganda" [180]=> string(7) "Ukraine" [181]=> string(20) "United Arab Emirates" [182]=> string(14) "United Kingdom" [183]=> string(13) "United States" [184]=> string(7) "Uruguay" [185]=> string(10) "Uzbekistan" [186]=> string(7) "Vanuatu" [187]=> string(12) "Vatican City" [188]=> string(9) "Venezuela" [189]=> string(7) "Vietnam" [190]=> string(5) "Yemen" [191]=> string(6) "Zambia" [192]=> string(8) "Zimbabwe" } ["language"]=> array(7) { [1]=> string(7) "English" [2]=> string(14) "Русский" [3]=> string(8) "Español" [4]=> string(14) "العربية" [5]=> string(8) "Francais" [6]=> string(9) "日本话" [7]=> string(6) "中文" } ["sendto"]=> array(2) { [1]=> string(13) "IB Department" [2]=> string(16) "Customer Service" } ["videoconference"]=> array(4) { [1]=> string(18) "Introducing Broker" [2]=> string(11) "White Label" [3]=> string(15) "Senior Partners" [4]=> string(16) "Franchise Scheme" } ["subject"]=> array(6) { [1]=> string(15) "Technical Issue" [2]=> string(14) "Platform Issue" [3]=> string(11) "Trade Issue" [4]=> string(13) "Deposit Issue" [5]=> string(14) "Withdraw Issue" [6]=> string(5) "Other" } ["data"]=> NULL ["needsmscode"]=> bool(false) }